MỨC GIÁ
Hãng sản xuất
Tính năng đặc biệt
CPU
RAM
Ổ Cứng
Card Màn Hình
Sắp xếp:
Giá: Tăng dần dropdow
filterLọc sản phẩm
Sắp sếp: Giá: Tăng dần dropdow
DELL Optiplex 3020 SFF
Core i3-4150 4GB SSD 120GB HD 4400 Dell Văn phòng Có 3 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
4.600.000₫
DELL OPTIPLEX 7020 SFF
Core i5-4590 4GB SSD 120GB HD 4600 Dell Văn phòng Có 2 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
5.400.000₫
DELL OPTIPLEX 9020 SFF
Core i5-4590 4GB SSD 120GB HD 4600 Dell Văn phòng Có 2 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
5.500.000₫
DELL OPTIPLEX 3020 MT
Core i5-4590 4GB HDD 500GB HD 4600 Dell Văn phòng Có 4 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
6.000.000₫
DELL OPTIPLEX 5040 SFF
Core i3-6100 4GB SSD 120GB HD 530 Dell Có 3 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
6.200.000₫
DELL PRECISION 3420 SFF
Core i3-6100 4GB SSD 120GB HD 530 Có 3 cấu hình
6.400.000₫
Dell Optiplex 9020 MT
Core i5-4590 4GB HDD 500GB HD 4600 Dell Có 4 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
6.500.000₫
DELL OPTIPLEX 7040 MT
Core i3-6100T 4GB SSD 240GB HD 530 Có 4 cấu hình
7.600.000₫
DELL OPTIPLEX 7050 SFF
Core i3-7100 4GB SSD 240GB HD 630 Dell Có 3 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
7.900.000₫
DELL Optiplex 3060 SFF
Core i3-8100 4GB SSD 240GB UHD 630 Dell Có 3 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
8.300.000₫
DELL OPTIPLEX 7050 MT
Core i3-7100 4GB SSD 240GB HD 630 Dell Có 4 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
8.500.000₫
DELL Optiplex 7060 SFF
Core i3-8100 4GB SSD 240GB UHD 630 Dell Có 3 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
8.800.000₫
DELL OPTILPEX 3070 MT ( CHÍNH HÃNG )
Core i3-9100 4GB 1TB HDD UHD 630 Dell Có 2 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
9.500.000₫
DELL OPTIPLEX 3080 SFF (CHÍNH HÃNG)
Core i3-10105 4GB 1TB HDD UHD 630 Dell Chính hãng Có 2 cấu hình
Tặng Chuột, Bàn phím
9.900.000₫
DELL OPTIPLEX 3080 TOWER (CHÍNH HÃNG)
Core i3-10105 4GB SSD 256GB UHD 630 Dell Chính hãng
Tặng Chuột, Bàn phím
10.300.000₫
DELL OPTIPLEX 5090 TOWER (CHÍNH HÃNG)
Core i5-11500 4GB SSD 256GB UHD 750 Dell Chính hãng
Tặng Chuột, Bàn phím
16.000.000₫
location phone zalo messenger